For kontakt og vidensdeling med andre, gå til Telegram, og connect dig til:

 

Alkymisk spirituel chakra astrologi 

Evt. telegram gruppe eller andet