top of page

Lidt intro om Vores His / Her storie

 

I det gamle Kemet/Egypten kan enhver spørge de oprindelige Kemetter om hvor mange guder, der findes i verden. De vil svare; ligeså mange som der findes mennesker!

Hvordan skal denne information så tydes og forstås?

Ordet Hero stammer fra ordet Heru, der betyder en helt. Så ethvert menneske er en helt og er på ”The Herus/Hero’s Journey”. Den Græske mytologi byder ind med Hercules på denne post som helten, der starter sin rejse rundt i Zodiac’en.

 

Den alkymiske astrologi tager i modsætning til ovennævnte mennesket ind i sig selv for at kunne finde sin indre styrke og læring. Altså ind i midten af spindelvævet og bliv observatøren på dit liv. (er denne sætning meningen det skal være en “ordre”? - I så fald: Altså bevæg dig ind i midten af spindelvævet og bliv observatøren af/i dit liv. Eller: Altså placer dig i midten af spindelvævet og bliv observatøren af/i dit liv).  Den der har overblikket, har kontrollen.

 

Horoscope/Horror-scope er et rædsels-scope og det er hvad der bliver præsenteret i den alm. astrologi. 

Heru’s fingeraftryk (ens blueprint/energi) betyder, at de energier helten er født med og ind i er afhængig af stjernetegn og planeternes placering i disse stjernetegn. De 7 planeter er de 7 chakras i kroppen, og de tolv stjernetegn er de tolv vitale kropsdele, de tolv nervecentre i hjernen, de tolv disciple etc. De tre yderste planeter har ikke noget hus/stjernetegn og er vores højere bevidsthed, drømme og forestillingsevne samt underbevidsthed. 

”The Most High” er Hypo-Thalamus, (er der en grund til dette ord er delt? Det staves sædvanligt hypothalamus). der er ”The Last Veil”/"Det sidste slør" før én kan komme ind i landet med mælk og honning. Pinealkirtlen aktiveres når dette sidste forhæng/slør falder. Saturn er også ”The Most High” som den 7. planet.

Selve navnet Jesus er Græsk og er blot et navn på budbringeren. Den ægte budbringer er stjernen Fomalhaut i Vandbærerens tegn og kan findes ved vandbærerens venstre fod. Det er denne Cornerstone/Hjørnesten som ”The Builders – Masons”  rejected. Jeg antager, at de ikke kunne eller turde tage den ned og manifestere den ind i verdens falske paradigmer, da den tilhører alle mennesker. Derfor gemte de den for at menneskeheden ikke skulle få kendskab til denne energividenskab. 

I ca. år 325 ved ”The Council of Nicaea”, låste Kejser Konstantin tiden, ved at fiksere Zodiac’en og den er nu - ca. 23,5 - 25 grad bagefter.  Dvs. at den traditionelle astrologi formidler energier, der ikke passer med nutiden og aldrig har gjort det. Hvis én er i tvivl om mit udsagn, så gå selv ud og kigge efter planeterne og i hvilket stjernetegn de er i.  

Den Tropicale/vesterlandsk astrologi udspringer fra den Græske lære. Solen bevæger sig 1 grad for hver 72.’ende år. De ca. 1700 år siden hvor Zodiac’en blev låst, kan beregnes på følgende måde: 

Så tager man 72 gange 23,5 grad og ganger, får man 1692 år.

72 x 23.5 (grad) = 1692 år 

Det passer med ca. datoen for ”The Council of Nicaea”, hvor Kejser Konstantin grundlagde den Katolske tro og kirke som er grundlaget for den Tropicale astrologi.

Om Saturn's to tidsaldre Vandmanden og Stenbukken og i bibelverset siges følgende:

Matthew 16:24

Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me daily. 

Det kors der her menes, er det kors som et menneske er født på. Ethvert menneske er på sin egen karmiske rejse. Så at lære sit kors at kende er en nødvendighed, for at forstå hvorfor én er her denne gang og hvilken læring én skal modtage. Der var tre forskellige kors på Golgata og det er der også på himlen. Det er det foranderlige, det faste og det kardinale kors. Jesus blev korsfæstet på det faste kors, med hovedet i Vandbæreren, fødderne på Løven, højre hånd i Tyren (med syv stjerner i.. Plejaderne) og venstre hånd i Skorpionen. De tre stjerner; Aldebaren (tyren), Antares (skorpionen) og Regulus i (løven) er de tre søm som Jesus blev sømmet fast med på korset. Den sidste faste stjerne er Fomalhaut (the Stone the builders rejected), der betyder Thalum (Hypo Thalumus) og er repræsenteret ved Saturn. se billede her 

 

Så ethvert menneske skal nu for alvor til at finde ud af hvilket kors, det er født på og arbejde med det dagligt, så det kan forstå alle sine følelser og emotioner og blot stå i kærlighed til alt. Intet, som i intet overskygger og overgår denne kærlighed som alt er skabt i, selvom den kan være hård.

Den 21-12-2020 overtog Saturn styringen i solsystemet. Saturn er en hård læremester og styrer karma med hård hånd. Så én skal til at følge naturens kalender og ikke en menneskeskabt. ”Follow the Master”. Det vil sige at følge Saturn på himlen som viser vejen til ens læringer.

 

Saturn styrer loven om ligeværdig udveksling og er således over karmaloven der er en direkte udløber af denne.

Så gør dig selv den tjeneste at begynde at manifestere kærlighed i alt du foretager dig og lær mennesket omkring dig at tage ansvar for sit eget liv i kærlighed til sig selv. Lige nu forgår der en stor kamp på verdensplan om at lægge alle falske konstruktioner ned, som har sit udspring i alle de ismer hele verdenen er blevet narret ind i  igennem tidernes gang siden det Babylonske præsteskab kidnappede denne smukke luminerende viden i Kemet/Tyrens tegn eller endnu før i Tvillingens tegn/tidsalder.

Denne introtekst er ikke for at vildlede, for sandheden er udelukkende den én selv finder i sit hjerte gennem den viden én søger. Jeg beder jer heller ikke om at tro på det, men søg selv og lær denne smukke Alkymiske, Astrologiske og Anatomiske viden gennem Alkymien, Biblen, legender, myter og fortællinger.

 

Luke 11:9 KJV

And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.

På følgende links, kan én selv starte med at søge viden, men vær forberedt på en anden fortælling end den, vi har lært. Kognitiv dissonans vil nok forekomme.

 

https://www.youtube.com/…/UCRO94C534wtAw3fG7TMu36w/featured…

https://www.youtube.com/cha…/UCpjf8yp6coAJjRciBO0Q3Kw/videos

https://www.youtube.com/user/bdona4556/videos

https://www.youtube.com/watch…

https://www.biblegateway.com/passage/…

  

Endvidere kan enhver downloade det program jeg bruger på https://stellarium.org/

Dette program henter sine data fra observatorier fra hele verden.

bottom of page